Resume
Resume 1 - 10 of 20
Jayshree Dhaneliya
Jayshree Dhaneliya [ Female, 27, Ujjain ]
HR Executive
9 Months
Gunjesh Singh
Gunjesh Singh [ Male, 40, Indore ]
No Experience
Prachi Gupta
Prachi Gupta [ Female, 24, Ujjain ]
HR Executive
1 Year
M.Sc. - MCU, Ujjain
Payal Patel
Payal Patel [ Female, 22, Ujjain ]
HR Executive
1 Year and 6 Months
B.Com - Vikram University, Ujjain
Anshu Prakash
Anshu Prakash [ Male, 19, Bhopal ]
No Experience
ANUPAM MISHRA
ANUPAM MISHRA [ Male, 29, Kanpur ]
Sr.ASM
5 Years and 2 Months
MBA - CSJM, KANPUR
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next  Last ›